Demo verzia

60 dňovú Demo verziu programu Batmend HD si môžete stiahnúť na tomto linku:

Stiahnúť demo verziu

Demo verzia vyžaduje pripojenie na internet. Pre nainštalovanie demo verzie je nutné dostať sériové číslo, o ktoré možte bezplatne požiadať na vyvoj@tmmtrade.sk. Demo verzia je plne funkčná po dobu 60 dní od nainštalovania. Demo verzia obsahuje obmedzený počet krížov a motívov.