Doprava

Doprava materiálu na požadované miesto je po dohode zabezpečná úžitkovým automobilom RENAULT MASTER DOUBLE CABINE. Viac info o doprave je možné dohodnúť osobne, telefonicky alebo e-mailom.