Často kladené otázky

Aký materiál ponúkame?

Naše kamenárstvo ponúka výhradne prírodný žulový kameň. Avšak, podľa potreby zákazníka, vieme zabezpečiť aj iné prírodné alebo umelé kamene.

Zaoberá sa naše kamenárstvo okrem predaja hotových náhrobných kameňov a cintorínskych doplnkov aj výrobou "na mieru"? 

Áno, okrem predaja náhrobných kameňov, pomníkov a doplnkov, sa naše kamenárstvo zaoberá aj výrobou kuchynských či parapetných dosiek, prípadne výrobou iných tovarov na požiadavku zákazníka. 

Je potrebné uzavrieť pri objednávke aj zmluvu, prípadne dohodu?

Áno, je to potrebné a pre nás, ako pre zhotoviteľov budúceho diela, to je povinné a nevyhnutné. Tzv. Zmluva o dielo (ďalej  len ZoD) je v podstate dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom o realizácii diela, o dohodnutých podmeinkách a o dodaní tovaru. 

Aká je doba realizácie náhrobného kameňa?

Predtým, než si u nás zákazník zadá objednávku, je povinný s nami uzavrieť ZoD. V zmluve je uvedený dátum, resp. posledný deň. Ak sa zhotoviteľ (kamenárstvo) nedohodne inak s objednávateľom (zákazník), doba kompletizácie diela je 30 kalendárnych dní.

Môže byť doba realizácie dlhšia ako je uvedené v ZoD?

Áno, môže. Mnohokrát už nastal prípad, kedy bolo dlhodobo nepriaznivé počasie, čo bolo dôvodom omeškania realizácie diela. 

Je potrebné dodať stavebné povolenie k ZoD?

Áno. Týka sa to predovšetkým tých zákaziek, ktoré sa realizujú na veľkých mestských cintorínoch (napríklad Verejný cintorní Košice, Rozália a pod. ), prípadne na iných obecných cintorínoch. Bez stavebného povolenia nie je možné vykonávať realizačné práce.

Vykonáva Kamenárstvo Košice svoju realizačnú činnosť aj mimo Košíc?

Áno, Kamenárstvo Košice realizuje zákazky aj mimo Košíc, a to predovšetkým po celom východnom Slovensku. Avšak, po dohode so zákazníkom  vieme zabezpečiť dodanie našich služieb kdekoľvek na Slovensku